Cosul tau

Comenzi si intrebari: 0720128043

Politica de confidentialitate

Informatii generale

Prezenta politica se aplica atunci cand folositi “SERVICIILE G&M” adica site-ul, aplicatiile, produsele si serviciile noastre.

Scopul prezentei politici de confidentialitate este de a oferi o mai buna intelegere cu privire la urmatoarele aspecte:

 1. Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm;
 2. Cum folosim informațiile respective;
 3. Cum sunt partajate aceste informații;
 4. Drepturile dvs;
 5. Alte chestiuni utile asociate cu confidențialitatea și securitatea. Va rugam să va faceti timp pentru a citi prezenta politică.

Cine este operatorul de date?

In acest caz, operatorul de date este G&M International Instalatii SRL, cu sediul in Tg Mures, str. Ghe Doja, nr. 76A, inregistrata la RC sub Nr. J-26-1072/1992, CUI RO 1203216.

Cine este responsabilul cu protecția datelor la G&M?

G&M a desemnat un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul nostru poate fi contactat la adresa gdpr@g-m.ro. Acesta este punctul dvs. de contact dacă doriti să va exercitati drepturile. Consultati secțiunea „Drepturile tale” de mai jos.

Informațiile pe care le colectăm

Informații pe care ni le furnizati

Colectăm informații despre dvs. în timpul procesului de accesare a oricaruia dintre serviciile noastre. Aceste informații pot include, dar nu sunt limitate la, nume si prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte detalii care va pot fi solicitate în scopul accesarii și/sau continuării utilizării serviciilor noastre. De asemenea, putem colecta informații de la dvs. dacă ne solicitati informații /consultanta /asistență in calitate de client existent sau potential client.

Informații suplimentare colectate

Dacă sunteți vizitator al site-ului www.g-m-store.ro , G&M va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel. De asemenea, putem colecta următoarele informații:- numele, datele de contact și mesajul dacă doriti să ne contactati sau să participati la un sondaj, un concurs sau o promoție;

Surse terțe și publice

Nu toate informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastra vor proveni întotdeauna direct de la dumneavoastra. Putem colecta informații și de la terți, cum ar fi partenerii noștri, furnizorii de servicii și site-urile publice (adică platformele rețelelor de socializare), cu scopul de a ne respecta obligațiile legale și de reglementare, de a oferi servicii pe care le considerăm de interes, de a ne ajuta să menținem precizia datelor și de a furniza și îmbunătăți serviciile G&M.

Colectarea modulelor cookie

Colectăm informații despre browser și modulele cookie când navigati pentru prima dată pe site-ul nostru. Folosim module cookie pentru a va oferi o mai bună experiență de client și pentru utilizarea accesului. Acestea vor fi monitorizate de un server web. Noi folosim cookie-uri pentru a ține evidența conținutului și paginilor pe care le accesati. Cookie-urile, de asemenea, va ajută să puteti utiliza mai ușor website-ul nostru. Cookie-urile nu rețin informații cu caracter personal. Informmatii suplimentare despe politica de cookie gasiti pe site-ul nostru: https://g-m-store.ro/politica-de-cookies/ .

Cum folosim aceste informații – scopurile si temeiurile prelucrarii

Prelucrăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri legate de serviciile și activitățile comerciale:

Dacă sunteți client al societatii, G&M prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi G&M, respectiv pentru preluarea, validarea, efectuarea serviciilor, expedierea de bunuri şi facturarea acestora, ca urmare a comenzilor facute telefonic, prin e-mail sau prin intermediul site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și G&M. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și G&M.
 2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă G&M în contextul vanzarii de produse si serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea G&M de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi produse si servicii.
 3. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de G&M, altele decat cele legate de contractul deja semnat de dumneavoastra cu G&M. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima acordul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin semnarea unui “Consimțământ“. Pentru anularea unui consimtamant dat de a primii astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de a trimite o cerere in acest sens pe adresa e-mail gdpr@g-m.ro sau prin posta/inmanare la adresa noastra din Targu Mures, str. Gh. Doja 76A, jud Mures. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 4. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al G&M de a asigura funcționarea corectă a serviciilor oferite si a functionarii site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Cum sunt partajate aceste informații

G&M poate utiliza și partaja, informațiile pe care le furnizati și alte informații pe care le deține despre dvs., în următoarele scopuri:

 • Obligatii contractuale;
 • Marketing și evenimente;
 • Obligații legale și de reglementare.

Furnizorii de servicii terți și partenerii noștri

Ocazional, G&M poate să contracteze terți de încredere care să prelucreze informațiile tale cu caracter personal, pentru a ne furniza servicii, inclusiv, tehnologia informației, plăți, marketing, analiza datelor, cercetare și sondaje. Ca parte din acordurile noastre cu partenerii, este posibil să ni se solicite să partajăm informațiile tale în scopurile derularii contractelor, a calculării comisioanelor și a beneficiilor datorate.

Terți din motive legale

Vom partaja informații cu caracter personal în situațiile în care considerăm că este necesar acest lucru, cum ar fi:

 • Pentru a ne conforma obligațiilor legale și a răspunde solicitărilor din partea agențiilor guvernamentale, inclusiv autoritățile de aplicare a legii și alte autorități publice, care pot include astfel de autorități din afara țării tale de reședință;
 • În caz de fuziune, vânzare, restructurare, achiziție, asociere în participațiune, cesiune, transfer sau altă dispoziție a activității, activelor sau acțiunilor noastre, integral sau parțial (inclusiv în legătură cu orice proceduri de faliment sau de natură similară);
 • Pentru a ne proteja drepturile, clientii , produsele si serviciile.

Drepturile tale

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de persoană vizată, ai o serie de drepturi, care sunt detaliate mai jos.

 • Accesul la datele cu caracter personal: Ai dreptul să soliciți o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Dacă dorești să faci o astfel de solicitare trimite un email pe adresa gdpr@g-m.ro Trebuie să incluzi informații adecvate pentru a te identifica și orice alte date relevante care ne vor ajuta în mod rezonabil să-ți îndeplinim solicitarea. Solicitarea ta va fi procesată în cel mai scurt timp posibil.
 • Corectarea datelor cu caracter personal:Ne poți solicita să rectificăm sau să corectăm orice date cu caracter personal pe care le prelucrăm despre tine și care sunt incorecte.
 • Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care ne bazăm pe consimțământul tău pentru a-ți prelucra datele cu caracter personal, ai dreptul să-ți retragi consimțământul respectiv.
 • Dreptul la ștergere: Ne poți solicita să-ți ștergem datele cu caracter personal când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării. Acest drept se aplică numai în anumite situații, nefiind un drept garantat sau absolut.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Acest drept îți permite să-ți obții datele cu caracter personal, pe care ni le-ai furnizat cu consimțământul tău sau care ne-au fost necesare pentru a-ți furniza produsele și serviciile noastre, într-un format care îți permite să transferi respectivele date cu caracter personal către altă organizație. Poți avea dreptul de ne solicita să-ți transferăm datele cu caracter personal direct către cealaltă organizație, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal: În anumite situații, ai dreptul de a ne solicita să suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Când suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ni se va permite în continuare să-ți
  stocăm datele cu caracter personal, dar pentru orice altă prelucrare a acestor informații va fi necesar consimțământul tău, sub rezerva anumitor derogări.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal: Ai dreptul să te opui utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal care sunt prelucrate în baza intereselor noastre legitime. Cu toate acestea, putem să îți prelucrăm în continuare datele cu caracter personal, în pofida opunerii tale, când există motive legitime întemeiate să procedăm astfel sau când trebuie să-ți prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu orice acțiune în justiție.

Cum să ne contactati

Pentru orice solicitări legate de informațiile dumneavoastra cu caracter personal sau oricare dintre drepturile sus-menționate, va rugăm să ne contactati pe e-mail sau posta:

E-mail: gdpr@g-m.ro

Prin poștă: G&M International Instalatii SRL, str. Ghe Doja, nr. 76A, cod postal 540354, loc.Tg Mures.

Depunerea unei plângeri

Dacă nu sunteti mulțumiti cu modul în care va gestionăm datele cu caracter personal, aveti dreptul să depuneti o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor. (ANSPDCP)

Alte chestiuni utile asociate cu confidențialitatea și securitatea datelor

Păstrarea

Păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât avem nevoie de ele în mod rezonabil, în scopuri legale și comerciale. Va rugăm să rețineti că, în anumite situații, ni se poate solicita să va păstrăm informațiile pe o perioadă nedeterminată. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora.

Securitatea

Recunoaștem că securitatea offline si online și protecția datelor este un domeniu de importanță vitală pentru toți clienții noștri, așa că pentru noi este important ca dumneavoastra să aveti încredere în securitatea detaliilor personale înainte de a ni le pune la dispozitie. Ne angajăm să utilizăm măsuri de securitate pentru a va proteja informațiile împotriva accesării de către persoane neautorizate și pentru a preveni prelucrarea, dezvăluirea, distrugerea, pierderea, modificarea și deteriorarea accidentală sau ilicită. Abordarea noastră se concentrează pe prevenirea riscurilor. Pentru a ne ajuta în această privință, deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care le divulgati folosind conexiunea la internet. Acceptati implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folositi internetul, iar G&M nu va accepta nicio răspundere pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situație.

Transport Gratuit

Transport gratuit la comenzile de peste 700 lei

Retur gratuit

14 de zile retur gratuit

Asistenta gratuita

Ai intrebari despre produse, suna-ne 0720128043

Plati rapide si sigure

Plata sa face prin virament bancar sau ramburs usor si rapid